Gawlak Ludwik

Urodził się 16.08.1898 r. w Sokolnikach jako syn robotnika Jana i Michaliny z domu Szulczewskiej.

Służąc w Armii Niemieckiej, podczas I wojny światowej, został ranny w 1917 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od dnia 28.12.1918 r. jako ochotnik w walkach powstańczych we Wrześni i Zdziechowej pod dowództwem Wietrzyńskiego i Dondajewskiego oraz Zientka. Zdemobilizowany w stopniu ogniomistrza.

Zamieszkał w Bydgoszczy, przy ul. Nowodworskiej.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 10.01.1935 r. pod nr 13945.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.17-0.19 z dnia 17.01.1958 r.