Gradowski Aleksander Władysław

Aleksander Władysław Gradowski (1900 – ?)

Urodził się 10.08.1900 r. w Młodziejewicach jako syn nauczyciela Pawła i Konstancji z domu Rygielskiej.

Przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego szeregowca.

Mieszkał w Grudziądzu przy ul. Brackiej 7.

Został zweryfikowany w dniu 22.05.1935 r. przez Związek Powstańców Wlkp. pod nr 14837.