Gutowski Jan

Urodził się 2.12.1900 r. w Szemborowie jako syn Jana (Marcina) i Anny z domu Zamiara.

Po upadku Niemiec w 1918 r. i powrocie do swego domu wstąpił do oddziału powstańczego w Kłecku. Wraz z nim walczył na froncie północnym na odcinku Szubin, Gromadno, Nowa Wieś, Szczepice od dnia 28.12.1918 r. do 31.03.1919 r. Brał udział w wyprawie Kompanii Kłeckowskiej do Kcyni w dniu 11.01.1919 r. (bitwa o Szubin) z miejscowości Parcewo. W spisie Kompanii Kłeckowskiej występuje w I Zastępie I Plutonu pod dowództwem Kazimierza Krzywoszyńskiego.

Mieszkał w Pomarzanach. W dniu 7.08.1955 r. zawarł związek małżeński w Kcyni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.959 z dnia 6.12.1957 r.