Jaskólski Józef

Józef Jaskólski (1901 – 1940)

Urodził się 8.02.1901 r. w Strzałkowie, jako syn Tomasza i Marianny z domu Bolewskiej. Z zawodu był felczerem – sanitariuszem.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany został w stopniu plutonowego w dniu 26.10.1927 r. .

Mieszkał w Poznaniu oraz w Warszawie. Ożenił się z Marianną z domu Głuska, p.v. Twardowska (ur. 22.01.1903 r. w Górze) w dniu 28.12.1927 r. w Poznaniu.

Do Związku Weteranów Powstań Narodowych wstąpił w dniu 3.04.1935 r. i należał do Koła Czwartaków w Poznaniu.

Zmarł w dniu 3.12.1940 r. w Poznaniu.