Wojciński Andrzej

Andrzej Wojciński (1892 – 1985)

Andrzej Wojciński urodził się 22.07.1892 w Sławnie (pow. Gniezno) jako syn Jana i Rozalii z d. Józwiak.

W grudniu 1918 r. wstąpił jako ochotnik do oddziału powstańczego w Kłecku i bierze czynny udział w walkach przy oswobodzeniu miasta Kłecka i okolicznych miejscowości pod dowództwem por. Rogalskiego.

Zweryfikowany jako powstaniec w dniu 19.10.1934 (nr 12127). Mieszkał wtedy w Bieganowie.

W 1939 należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Borzykowo. Był leśnikiem.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.16-0.152 z dnia 1972-02-16.
Uchwałą RP W 15/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 03.09.1985 w Gnieźnie.