Plewkiewicz Stefan Józef Jan

Stefan Józef Jan Plewkiewicz (1901 – ?)

Urodził się 28.12.1901 r. w Słomczycach jako syn Jana Władysława i Józefy z domu Sawickiej.

Około 10.12.1918 r. rozpoczął zbieranie broni i amunicji oraz magazynowanie żywności, równocześnie organizował powstanie na odcinku czarnkowskim. Około 20.12.1918 r. rozpoczął akcję rozbrajania okolicznych kolonistów. Dnia 29.12.1918 r. rozpoczął wraz z innymi towarzyszami przejmowanie urzędów i magazynów. Dnia 30.12.1918 r. został mianowany przez dowódcę 4 Okręgu Wojskowego w Powstaniu Wielkopolskim por. Zdzisława Orłowskiego kurierem bojowym przy sztabie głównym w Czarnkowie, a następnie w sztabie baonu, co mu też umożliwiło dowożenie żywności dla powstańców na froncie.

Ożenił się w Słupcy z Wandą z domu Smuszkiewicz w dniu 31.12.1946 r. Spoczywa na cmentarzu w Słupcy.

Zmarł w dniu 26.08.1965 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.14-0.213 z dnia 14.06.1965 r.

Stefan Plewkiewicz - cmentarz w Słupcy
Stefan Plewkiewicz – cmentarz w Słupcy