Szarzyński Marcin

Marcin Szarzyński (1893 – ?)

Marcin Szarzyński urodził się 12.10.1893 w Bieganowie jako syn Ignacego i Katarzyny z d. Janiszewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.5232) jako kapral.

W 1920 r. w Zielińcu ożenił się z Marianną Siemiątkowską.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Budziłowie.