Nowacki Jan

Urodził się 12.07.1898 r. w Graboszewie jako syn robotnika rolnego Franciszka i Rozalii z domu Frąckowiak. Był trzecim dzieckiem z dwunastki dzieci. Rodzice byli pracownikami w bieganowskim majątku. Z braku pracy wcześniej zgłosił się jako ochotnik do odbycia służby wojskowej. Służbę odbywał we wrzesińskim III Batalionie 46 Infanterie Regiment nr 46. Brał udział w I […]

Sobaszkiewicz Kazimierz

Urodził się 27.02.1887 w Graboszewie jako syn Stanisława i Michaliny z domu Szalbierz. W 1914 r. z powodu wybuchu I wojny światowej został powołany do Armii Niemieckiej. Służbę podstawową odbywał w twierdzy Metz. Służył w 8. Kompanii Infanterie-Regiment von Stülpnagel (5. Brandenburgisches) nr 48 z Kostrzyna nad Odrą i skierowany na front francuski. Pod koniec […]

Namiński Jan

Urodził się 8.12.1896 r. w Janowcu (Żnin) jako syn Władysława, mistrza garncarskiego i Rozalii z domu Harmacińskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się rzemiosła. Mieszkając w Strzałkowie, w 1915 r. został powołany do służby w Armii Niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą. Walczył na froncie francuskim, gdzie był sanitariuszem. W 1916 r. został ranny, walcząc w […]