Piotrowski Stanisław

Stanisław Piotrowski (1891 – 1974)

Urodził się 24.03.1891 w Zielińcu jako syn Macieja i Magdaleny z d. Powickiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja Akt Powstańców Wielkopolskich I.487.2416).

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w miejscowości Lasek.

Zmarł 23.12.1974 i pochowany jest na cmentarzu „Żabikowo” w Luboniu.

Stanisław Piotrowski - cmentarz "Żabikowo" w Luboniu
Stanisław Piotrowski – cmentarz „Żabikowo” w Luboniu