Cnotliwy Antoni

Antoni Cnotliwy (1891 – 1960)

Urodził się 4.01.1891 w Bieganowie jako syn Michała i Katarzyny z d. Grabarczyk.

Dnia 29.12.1918 wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego we Wrześni. Brał czynny udział w rozbrajaniu Grenzschutzu w Wrześni. Walczył w bitwach pod Zdziechową i o Kłecko pod dowództwem porucznika Nowaka.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.13-0.915 z dnia 1958-11-13.

Zmarł 23.10.1960 w Ostrzeszowie.