Andryszak Wawrzyn

Wawrzyn Andryszak (1897-1960)

Urodził się w dniu 21.07.1897 w Winnej Górze jako syn Józefa i Marianny z domu Majchrzak.

Podczas I wojny światowej został powołany do służby wojskowej i wcielony do armii niemieckiej.
Służył w stopniu Musketier (szeregowiec) w 10. Kompanii Infanterie-Regiment numer 402 (poprzednio nazwana Infanterie-Regiment Danzig). Pod koniec wojny jednostka wojskowa walczyła w składzie 201. Infanterie-Division.

Został wzięty do niewoli pod St. Quentin 18.09.1918 r. i przebywał w obozie o kodzie 285/139/ 10. Zgłosił się ochotniczo do Armii Hallera. Służył w 7. baonie saperów. Został zdemobilizowany w kwietniu 1921 r.

Mieszkał w Swarzędzu przy ul. Rynek 22. Żonaty ze Stanisławą (1898-1959). W małżeństwie urodziła się córka Krystyna.

Z zawodu był listonoszem. Należał do Koła Swarzędz Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. Do ZWPN RP wstąpił 20.09.1934 r.

Zmarł 9.01.1960 r. i został pochowany w rodzinnym gronie na cmentarzu parafialnym przy Parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu.