Andryszak Jan

Jan Andryszak (1897-1970)

Urodził się w dniu 17.12.1897 r. w Skotnikach jako syn Rozalii.

Powołany do Armii Niemieckiej był ranny w 1917 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w skladzie Kompanii Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Mieszkał we Wrześni i w Mroczy.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 19.09.1934 r. pod numerem 11395.

Zmarł w dniu 22.08.1970 r. we Wrześni.