Nowicki Stanisław

Stanisław Nowicki (1897 – 1963)

Stanisław Nowicki urodził się 27.04.1897 we Wrześni jako syn Elżbiety Nowickiej.

Dnia 05.11.1936 r. wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło we Wrześni.

Zmarł 21.11.1963 r. we Wrześni i spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Stanisław Nowicki - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Nowicki – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)