Prętkowski Ludwik

Ludwik Prętkowski (1888 – 1982)

Urodził się 24.07.1888 r. w Wólce, jako syn Marcina i Magdaleny z domu Wojciechowskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp.w okresie od 28.12.1918 r. do 20.02.1919 r. w Kompanii Witkowskiej pod dowództwem por. Ignacego Knasta przy oswobodzeniu Witkowa i okolicy, a następnie z powodu wieku pełnił służbę wartowniczą do 20.5.1919 r. w szeregach Straży Ludowej.

Zmarł 26.04.1982 r. w Witkowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.41 z dnia 29.02.1960 r.

Ludwik Prętkowski - cmentarz parafialny w Witkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ludwik Prętkowski – cmentarz parafialny w Witkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)