Kubczak Jan

Jan Kubczak (1887-1965)

Urodził się 12 maja w Kaczanowie jako syn Kazimierza i Jadwigi Wojciechowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował w zawodzie ślusarskim oraz był uczniem Szkoły Dokształcającej. Od 1906 był pracownikiem stoczni w Kilonii. W 1908 wrócił do Wrześni i zdobył uprawnienia maszynisty na Wrzesińskiej Kolei Powiatowej.

W 1914 został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie francuskim, gdzie został ciężko ranny (60% inwalidztwa). W 1917 wrócił na kolej wrzesińską.

Jan Kubczak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

W połowie listopada 1918 wstąpił do kompanii Straży i Bezpieczeństwa w Borzykowie. Był kurierem przewożącym korespondencję, co było mu osobiście zlecane przez Andrzeja Prądzyńskiego. Przewoził grupy powstańcze z terenu powiatu oraz transportował je do Witkowa i Gniezna. Brał udział w akcji oswobadzania koszar we Wrześni.

W czasie okupacji pracował w zakładach H. Schiemanna i był prześladowany przez hitlerowców, m.in. wyrzucono go z własnego domu na ulicy Mickiewicza.

Po wyzwoleniu wrócił do pracy na wąskotorówce, skąd w w 1955 przeszedł na emeryturę.

Był żonaty z Antoniną Głowacką i miał troje dzieci: Marię, Kazimierę i Bronisława.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Zmarł 9 września 1965 i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni.

Jan Kubczak -  nekrolog
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak – nekrolog (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Jan Kubczak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kubczak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)