Maćkowiak Florian

Florian Maćkowiak (1897 – 1972)

Urodził się 27.03.1897 r. w Swarzędzu jako syn Piotra i Stanisławy z d. Fietz.

Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu. W latach 1906-1907 brał udział w strajku szkolnym. W latach 1911-1914 pobierał naukę w sklepie z odzieżą męską, jednocześnie dokształcając się w szkole handlowej.

Dnia 10 marca 1916 r. został powołany do armii niemieckiej i wysłany na front zachodni. W 1917 r. trafił do szpitala polowego w Saint-Quentin, po wyleczeniu służył jako pisarz batalionowy w Charlottenburgu. Po zakończeniu działań wojennych dołączył do Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczył w akcji przejmowania obiektów wojskowych na terenie Poznania. Wcielony został do 1. pułku rezerwowego strzelców wlkp. (jego pierwszym dowódcą był kpt. Andrzej Kopa). Brał udział w działaniach bojowych przy opanowaniu lotniska w Ławicy. Jego jednostka 15 marca 1919 r. przemianowana została na 10. pułk strzelców wlkp., a 1 lutego 1920 r. otrzymała nazwę 68. pułku piechoty. W jej szeregach brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie północnym. W lipcu 1922 r. został bezterminowo urlopowany z wojska w stopniu chorążego.

Florian Maćkowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Florian Maćkowiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

W sierpniu 1922  wrócił do Poznania i podjął pracę w firmie „Bławat Polski” w Poznaniu, a dwa lata później zamieszkał w Swarzędzu. W kwietniu 1924 r. ożenił się z Janiną Kortylewicz (1901-1989).  

W roku 1934 r. przeprowadził  się do Wrześni. Był właścicielem rozlewni piwa i wytwórni wód gazowanych, która mieściła się przy ulicy Szkolnej 8. W 1940 r. w czasie okupacji został skierowany przez Niemców do prac biurowych w Zarządzie Miejskim. Po II wojnie światowej pracował w opiece społecznej we Wrześni. W 1958 r. przeszedł na rentę inwalidzką.

Odznaczony:

  • Krzyżem Walecznych (nr 36444),
  • Krzyżem Frontu Litewsko-Białoruskiego,
  • Odznaką Pamiątkową za Obronę Kresów Wschodnich,
  • Odznaką Orląt za Obronę Lwowa,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.977 z dnia 1957-12-28

W 1972 r. za udział w Powstaniu uchwałą Rady Państwa został awansowany na stopień podporucznika.

Zmarł 7 maja 1972 r. Pochowany został we Wrześni na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej, po śmierci żony ekshumowany na cmentarz komunalny.

Florian Maćkowiak - Orędownik Wrzesiński nr 148 z 24.12.1938 r.
Florian Maćkowiak – Orędownik Wrzesiński nr 148 z 24.12.1938 r.
Florian Maćkowiak - Orędownik Wrzesiński nr 103 z 08.09.1938 r.
Florian Maćkowiak – Orędownik Wrzesiński nr 103 z 08.09.1938 r.
Florian Maćkowiak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Florian Maćkowiak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)