Walczak Jan

Jan Walczak (1887 – 1940)

Urodził się w dniu 3.12.1887 w Gułtowach. Mieszkał w Gułtowach pracując na roli.

Zdemobilizowany z wojska w stopniu bombardiera.

Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Zmarł 14.06.1940 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gułtowach.

Jan Walczak - cmentarz parafialny w Gułtowach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Walczak – cmentarz parafialny w Gułtowach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)