Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971)

Stanisław Łuczak

Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak.

W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 10.1.1919 r. w walkach o Kopanicę, Babimost i okolicę do końca powstania, pod dowództwem chor. Kudlińskiego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/41 z dnia 29.02.1960 r.

Zmarł 24.03.1971 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Chobienicach.