Łuczak Stanisław

Stanisław Łuczak (1888 – 1971)

Stanisław Łuczak

Urodził się w dniu 13.04.1888 r. w Dzierżnicy jako syn Franciszka i Marianny z d. Wojtkowiak.

Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na majątku w Dzierżnicy aż do powołania do wojska.

W 1913 roku w Chobienicach zawarł związek małżeński ze Stanisławą Kasprowiak. Mieli pięcioro dzieci: Marian (1914), Leokadia (1919), Stefania (1921), Stanisława (1923), Halina (1928). Stanisław pracował w majątku w Chobienicach.

W 1914 został powołany do armii pruskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od 10.1.1919 r. w walkach o Kopanicę, Babimost i okolicę do końca powstania, pod dowództwem chor. Kudlińskiego.

Został zweryfikowany 28.11.1935 (numer kartoteki 9907, numer Ref. Hist. 17490). Mieszkał wtedy w Chobienicach pow. Wolsztyn. Należał do Koła w Chobienicach.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/41 z dnia 29.02.1960 r.

Zmarł 24.03.1971 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Chobienicach.

Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak
Stanisław Łuczak - cmentarz parafialny w Chobienicach
Stanisław Łuczak – cmentarz parafialny w Chobienicach