Lisiecki Hieronim

Hieronim Lisiecki (1899 – 1980)

Urodził się w dniu 27.01.1899 r. w Szubinie jako syn Andrzeja i Katarzyny.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. pod dowództwem Beutlera na odcinku Szubin – Rynarzewo od dnia 9.01.1919 r. do 18.02.1919 r. Następnie dostał się pod Rynarzewem do niewoli niemieckiej skąd zbiegł w kwietniu 1919 r. Dalej przydzielony do 4 Kompanii Szubińskiej – został zwolniony 15.05.1919 r. w stopniu kaprala rezerwy.

Posiadał zaświadczenie o przebiegu służby, poświadczone przez płk. Langego z 3.04.1948 r. potwierdzone przez Urząd Gminny w Puszczykowie.

Był pracownikiem fizycznym. Ożeniony z Anną.

Zmarł 10.10.1980 r. i został pochowany na cmentarzu junikowskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/119 z dnia 4.04.1958 r.

Hieronim Lisiecki - cmentarz Junikowski w Poznaniu
Hieronim Lisiecki – cmentarz Junikowski w Poznaniu