Adamski Antoni

Antoni Adamski (1900 – 1976)

Antoni Adamski

Antoni Adamski urodził się 09.05.1900 w Chociczy jako syn Ignacego i Rozalii z d. Chojnackiej.

Powstaniec Wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9109).

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik od dnia 28.12.1918 r. w baonie bezpieczeństwa w Poznaniu pod dowództwem sierż. Grodzkiego. Brał udział w walkach ulicznych i przy zajmowaniu obiektów wojskowych i państwowych. Po opanowaniu Poznania przez oddziały powstańcze, wyjechał na front i brał udział w walkach pod Babimostem, Kargową i Zbąszyniem pod dowództwem kpt. Hęclika jako szeregowiec. Następnie przydzielony do 61 pp.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W roku 1921 został zdemobilizowany.

Zweryfikowany jako powstaniec 12.08.1933 (nr 8037). Należał do Koła Związku Powstańców Wielkopolskich Poznań – Główna. W 1933 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01

W 1922 ożenił się z Franciszką Styczyńską (1900-1971). W 1972 zawarł drugi związek małżeński z Weroniką Bege z d. Matelską.

Zmarł w Poznaniu. Pochowany został 12.12.1976 na cmentarzu na Miłostowie.

Antoni Adamski - cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
Antoni Adamski – cmentarz na Miłostowie w Poznaniu