Stefaniak Andrzej

Andrzej Stefaniak (1900 – 1964)

Andrzej Stefaniak

Urodził się w dniu 25.11.1900 r. w Chrzanie jako syn Walentego i Marianny z domu Szuwała.

Wstąpił do Powstania Wlkp. w dniu 12.01.1919 r. do Pułku Artylerii Polowej. Brał udział w walkach pod Zbąszyniem i Babimostem pod dowództwem Niegolewskiego. W marcu jednostka została wycofana do Biedruska a Andrzej Stefaniak został zdemobilizowany.

Ponownie wcielony do sił zbrojnych walczył jako ułan w wojnie polsko – bolszewickiej. Zwolniony został do rezerwy 15.07.1921 r. w stopniu szeregowca.

Zrezygnował z możliwości otrzymania gospodarstwa rolnego na kresach wschodnich.

Mieszkał w Chrzanie. Z zawodu był robotnikiem. Zawarł związek małżeński z Jadwigą (1903-1980).

Wrócił do Wielkopolski do Chrzana.

Podczas II wojny światowej został zatrudniony przy obsłudze koni i jako woźnica w majątku niemieckim Szulza.

Zmarł w dniu 18.02.1964 r. w Chrzanie i został pochowany na cmentarzu w Dębnie.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.950 z dnia 30.07.1964 r.
  • Medalem Niepodległości.
Andrzej Stefaniak - cmentarz w Dębnie (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Andrzej Stefaniak – cmentarz w Dębnie (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)