Strzelczyk Franciszek

Franciszek Strzelczyk (1897-1966)

Franciszek Strzelczyk

Franciszek Strzelczyk urodził się 29.09.1897 we Wrześni jako syn Szczepana i Agnieszki z d. Koralewskiej.

Od 1916 zatrudniony był na kolejce wąskotorowej, ale rok później został zmobilizowany do armii pruskiej i walczył na froncie wschodnim, a następnie zachodnim.

W listopadzie 1918 zdezerterował i po przybyciu do Wrześni zgłosił się na ochotnika do kompanii por. Józefa Trawińskiego. Od 27 grudnia brał udział w akcjach zbrojnych – W Witkowie, Zdziechowej, Strzelnie, Inowrocławiu, Złotnikach i Chmielniku. 27 stycznia 1919 został wcielony do 59 pp w Inowrocławiu iw dalszych walkach został ranny. Z powodu postawy i stopnia zaangażowania stawiany był za wzór dla innych powstańców. Do rezerwy został przeniesiony 14 lipca 1921 po zakończonych kampaniach wschodnich.

Osiedlił się na stałe w Gorazdowie i pracował jako rolnik, a po wyzwoleniu został zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Był żonaty z Marią Twardą.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.950 z dnia 1964-07-30

Zmarł 23 marca 1966 w Gorazdowie i został pochowany na cmentarzu w Sokolnikach.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)

Franciszek Strzelczyk - cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Franciszek Strzelczyk – cmentarz parafialny w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)