Stachowiak Tomasz

Tomasz Stachowiak (1899-1979)

Tomasz Stachowiak

Urodził się w dniu 22.11.1899 r. w Laer Bochum jako syn Tomasza i Franciszki.

W grudniu 1918 r. wstąpił do tworzącej się Wrzesińskiej Kompanii Cekaemów, z którą pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego wyruszył na front północny, w boje o Szubin, Kcynię i pod Rynarzewo.

W 1919 r. został wcielony do 68. Pułku Piechoty w Poznaniu, gdzie przebywał do sierpnia 1922 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Z zawodu był robotnikiem, mieszkał w Orzechowie, żonaty ze Stefanią (1913-1993).

Należał do Kola Pięczkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 23.02.1937 r. W 1938 r. należał do Koła Pięczkowo Związku Powstańców Wlkp. W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Awansowany do stopnia podporucznika, uchwała nr W 8/72.

Zmarł w dniu 7.05.1979 r. i został pochowany w Orzechowie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Tomasz Stachowiak - cmentarz w Orzechowie
Tomasz Stachowiak – cmentarz w Orzechowie