Suchorski Andrzej Szymon

Andrzej Szymon Suchorski (1892-1963)

Urodził się w dniu 8.10.1892 r. w Cieślach Wielkich jako syn Kaspra i Józefy z domu Lisieckiej.

W listopadzie 1918 wstąpił do Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego pod dowództwem por. Wiewiórowskiego w Miłosławiu. Z kompanii tej wydelegowany został na granicę rosyjsko-niemiecką do miejscowości Borzykowo, Cieśle Wielkie, Borkowo.

Pod koniec grudnia 1918 r. pod dowództwem Alojzego Nowaka i Józefa Trawińskiego udał się do walki pod Zdziechową. Tam podczas walk powstańcy wzięli do niewoli 300 niemieckich żołnierzy, 2 kuchnie polowe, 40 koni oraz duży arsenał broni i jako zwycięzcy wrócili do koszar wrzesińskich.

W dniu 7.01.1919 wyruszył do walk pod Szubin gdzie 8.01 zabrany został do niewoli niemieckiej.

Zmarł w dniu 12.04.1963 r. i został pochowany na miłosławskim cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Andrzej Szymon Suchorski - cmentarz w Miłosławiu
Andrzej Szymon Suchorski – cmentarz w Miłosławiu