Sypniewski Józef

Józef Sypniewski (1894-1979)

Urodził się w dniu 20.02.1894 r. we Franulce jako syn Franciszka i Anieli z domu Baranowskiej.

Walczył o oswobodzenie Gniezna, a następnie na kierunku Trzemeszno – Mogilno i Strzelno.

W okresie międzywojennym pracował w zawodzie rzeźnika w Gnieźnie i Bydgoszczy.

Podczas okupacji przebywał w Warszawie.

Zweryfikowany na podstawie zaświadczenia CAW Nr 11106/WCh. 1818/1919.

Po wyzwoleniu przeniósł się do Gdyni-Oksywia, następnie powrócił do Bydgoszczy i pracował w branży metalowej – kierownik sklepu.

Ożenił się w dniu 8.11.1952 r. w Bydgoszczy.

Zmarł w dniu 7.03.1979 r. w Bydgoszczy.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 34/72.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.26-0.673 z dnia 26.05.1972 r.