Świtek Władysław

Władysław Świtek (1890 – 1968)

Urodził się w dniu 11.03.1890 r. w Bielsku (Strzelno) powiat Mogilno jako syn Jakuba i Rozalii z domu Wesołek.

W dniu 2.01.1919 r. organizował oddział powstańczy na terenie Bielska i Ostrowa i jako dowódca tego oddziału wyruszył z nim do walki o zdobycie Strzelna i Inowrocławia.

W Inowrocławiu przydzielony ze swym oddziałem pod komendę por. Owczarskiego i po utworzeniu w Inowrocławiu 5. Pułku Strzelców Wlkp. został przydzielony do 1. Kompanii Karabinów Maszynowych i walczył o zdobycie Inowrocławia, Złotniki, Nową Wieś, Tupadły, Krążkowo, Broniewo, Nakło i Paterek.

Z zawodu był rolnikiem. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta. Mieszkał w Palczynie. Żonaty z Agnieszką z domu Tyran (1888 – 1984).

Należał do Koła Miłosław Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. do którego wstąpił w dniu 25.02. 1937 r. W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 5.08.1968 r. i został pochowany na cmentarzu w Winnej Górze.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.

Władysław Świtek - cmentarz w Winnej Górze
Władysław Świtek – cmentarz w Winnej Górze