Tabaka Józef

Józef Tabaka (1888-1937)

Urodził się w dniu 26.02.1888 r. w Psarach Polskich jako syn Franciszka i Anny z domu Kierzek.

Pawłowski Walenty wskazał Józefa Tabakę jako żandarma.

Ożeniony z Martą Andrzejewską z Giecza (1895-)

W małżeństwie urodzili się Bolesława, Bogdan, Telesfor, Zbigniew, Sabina.

Zmarł w dniu 18.04.1937 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.