Nowacki Stanisław

Urodził się w dniu 25.01.1900 r. w Ostrowie Szlacheckim jako syn Teofili Nowackiej.

Z chwilą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 01.01.1919r. wstąpił jako ochotnik do oddziałów formujących się w Poznaniu. W ramach tych oddziałów walczył z bronią w ręku początkowo w samym mieście Poznaniu. Następnie wyruszył z oddziałem Beutlera na froncie północnym.

W 1922 r. zamieszkał w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Kościuszki 40. Wziął ślub z Walentyną Nawrocką (24.04.1901 – 1992). Z tego związku urodziło się trzech synów : Czesław (ur.1925), Józef (ur. 1927) i Bolesław (ur. 1929). Pracował jako młynarz w Miasteczku Krajeńskim i Białośliwiu.

Należał do Związku Powstańców Wlkp. w 1936 r. i po wojnie do ZBoWiD -u.

Zmarł 3.09.1972 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Miasteczku Krajeńskim. W 1992 r. obok męża spoczęła żona Walentyna.

Za udział w Powstaniu Wielkopolskim został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/64 z dnia 8.03.1958 r.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)