Niciński Ignacy

Ignacy Niciński (1898 – 1984)

Ignacy Niciński urodził się 26.06.1898 we Wrześni jako syn Franciszka i Marianny z d. Przybylskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Uczestniczył w oswobodzeniu Wrześni i Witkowo. Następnie z Kompanią Wrzesińską brał udział w walkach o Zdziechowę, Szubin, Kcynię pod dowództwem porucznika Trawińskiego. Później służył w 1. Kompanii Telegraficznej. Został zwolniony z wojska dnia 08.09.1921 jako szeregowiec.

W 1929 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Kazimierą Nawrocką (1905-1976).

W czasie wojny wysiedlony z rodziną do GG.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.956 z dnia 1957-12-06.

Uchwałą RP W38/74 mianowany na podporucznika.

Zmarł 06.07.1984 i spoczywa w Poznaniu na cmentarzu na Miłostowie.

Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r.
Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Perz,
II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński,
Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r. Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Perz, II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński, Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
Ignacy Niciński - cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
Ignacy Niciński – cmentarz na Miłostowie w Poznaniu