Jesionowski Franciszek

Franciszek Jesionowski (1893 – ?)

Urodził się w Murowańcu pod Bydgoszczą w dniu 6.10.1893 r. jako syn Jakuba i Agnieszki z domu Zaborowskiej.

Brał udział w walkach powstańczych pod Wągrowcem, Szubinem, Kcynią i Rynarzewem pod dowództwem kpt. Nowaka. To on przeszedł na froncie z sił niemieckich Grenzschutz na stronę polskich powstańców.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/173 z dnia 29.03.1971 r.