Krzemiński Mieczysław

Mieczysław Krzemiński (1887 – ?)

Urodził się w dniu 12.12.1887 r. w Pogorzelicy (powiat Jarocin), jako syn Aleksandra i Aleksandry Niedźwiedzińskiej.

Krzemiński brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 9.01.1919r do końca lutego, a następnie pełnił służbę w Straży Ludowej do końca maja 1919r. Brał udział w walkach o oswobodzenie Szubina w oddziale powstańców łabiszyńskich pod dowództwem ppor. Beutlera, w Straży Ludowej w Szubinie pełnił funkcję szefa sztabu.

Podczas okupacji hitlerowskiej był więziony przez Gestapo, wskutek czego został kaleką (obustronna przepuklina) na skutek katowania.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/1053 z dnia 18.12.1958 r.