Kudliński Stanisław

Stanisław Kudliński (1897 – 1982)

Urodził się w Graboszewie powiat Żnin w dniu 24.07.1897 r. jako syn Wawrzyńca i Agnieszki z domu Mikołajczyk.

Brał czynny udział z bronią w ręku od 01.01.1919 w Powstaniu Wlkp. w Kompanii Kcyńsko-Szubińskiej pod dowództwem Sławińskiego i Beutlera w walkach o Kcynię, Pińsk, Zalesie, Szubin.

Następnie został wcielony do Wojska Polskiego, do 9 Pułku Strzelców Wlkp.

Posiadał zaświadczenie D.O.K. VII Referat Historyczny z 16.12.1938 nr 276/I/5770/38.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/25 z dnia 24.01.1958 r.

Zmarł 03.09.1982. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Pile.