Maciejewski Hipolit Ignacy

Hipolit Ignacy Maciejewski (1903 – ?)

Urodził się w dniu 11.07.1903 r. w Strzałkowie jako syn Bronisława i Heleny z domu Urbańskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 28.12.1918 r. do marca 1919 r. w walkach o Gniezno przy zdobywaniu koszar 49 Pułku Piechoty i 12 Pułku Dragonów. W styczniu 1919 r. brał udział w bitwach pod Kcynią, Szczepicami, Szubinem, Rynarzewem, Brzózkami i Paterkiem pod dowództwem Wachtla, Liczbińskiego i Beutlera.

W dniu 15.10.1939 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie VII w Poznaniu a następnie w obozie Kelerlager.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 6.02.1932 r. pod numerem 9148.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/2004 z dnia 22.12.1969 r.