Witosławski Witold

Witold Witosławski (1904 – 1986) Urodził się 12.02.1904 roku w Strzałkowie jako syn Wiktora i Wiktorii z d. Kasprzak. Jako zaledwie 14 letni chłopak przystąpił do Powstania Wielkopolskiego w szeregach Strzałkowskiej Grupy Skautów. Uczestnik Kampanii Wrześniowej, walczył na Oksywiu (Marynarka Wojenna, kapral). 19.09.1939 roku został wzięty do niewoli i osadzony w Stalagu II D, nr […]

Kapela Wojciech

Wojciech Kapela (1900 – 1986) Urodził się 20.04.1900 r. w miejscowości Sobiesiernie jako syn Tomasza i Agnieszki Staniszewskiej. W 1918 r. był członkiem harcerskiej grupy w Strzałkowie, która od 28.12.1918 r. do marca 1919 r. brała udział w walkach na terenie powiatu wrzesińskiego i w Gnieźnie. Po skończeniu walk powstańczych został wcielony do Wojska Polskiego. […]

Fiszer Józef

Józef Fiszer (1896 – 1919) Urodził się w dniu 9.02.1896 r. we wsi Lipie jako syn robotnika Franciszka Fiszera i Marianny z domu Czerniak. Powołany do Armii Niemieckiej pełniąc funkcję podoficera podczas I wojny światowej był ranny 14.07.1916 r. i dwukrotnie w 1918 r. Wstąpił do 2. Kompanii Wrzesińskiej i służąc w niej został ranny. […]