Fiszer Józef

Józef Fiszer (1896 – 1919) Urodził się w dniu 9.02.1896 r. we wsi Lipie jako syn robotnika Franciszka Fiszera i Marianny z domu Czerniak. Powołany do Armii Niemieckiej pełniąc funkcję podoficera podczas I wojny światowej był ranny 14.07.1916 r. i dwukrotnie w 1918 r. Wstąpił do 2. Kompanii Wrzesińskiej i służąc w niej został ranny. […]