Kapela Wojciech

Wojciech Kapela (1900 – 1986)

Urodził się 20.04.1900 r. w miejscowości Sobiesiernie jako syn Tomasza i Agnieszki Staniszewskiej.

W 1918 r. był członkiem harcerskiej grupy w Strzałkowie, która od 28.12.1918 r. do marca 1919 r. brała udział w walkach na terenie powiatu wrzesińskiego i w Gnieźnie.

Po skończeniu walk powstańczych został wcielony do Wojska Polskiego. Od 1922 do września 1939 r. był podoficerem zawodowym, ostatni stopień wojskowy to starszy ogniomistrz.

Kampanię 1939 r. odbył w 9 PAC (Włodawa) w obronie Warszawy. Okupację spędził w Lublinie, utrzymując rodzinę z prac dorywczych w ogrodnictwie. W sierpniu 1944 r. wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Zdemobilizowany w Berlinie.

Po demobilizacji pracował w Centrali Spółdzielni Ogrodniczej na stanowisku starszego inspektora. Od 1968 r. na emeryturze.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.27-0.258 z dnia 27.02.1976 r.

Zmarł 29.06.1986 r. Spoczywa w Lublinie na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej.

Wojciech Kapela - cmentarz komunalny w Lublinie przy ul. Białej
Wojciech Kapela – cmentarz komunalny w Lublinie przy ul. Białej
Wojciech Kapela - cmentarz komunalny w Lublinie przy ul. Białej
Wojciech Kapela – cmentarz komunalny w Lublinie przy ul. Białej