Jackowiak Aleksander

Aleksander Jackowiak (1895 – 1984)

Urodził się w dniu 9.02.1895 r. w Mikuszewie jako syn Franciszka i Michaliny z domu Matuszak.

Podczas I wojny światowej wcielony został do Armii Niemieckiej i służył w 9. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 6 z Muskau. W 1916 r. walcząc na froncie zachodnim został ranny.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. W grudniu 1918 rozbrajał miejscowy Grenzschutz, kolonistów niemieckich we wsiach, między innymi w Mikuszewie i Czeszewie. W styczniu 1919 uczestniczył w akcjach mających na celu wyzwolenie Gniezna, Zdziechowy i obronie Rynarzewa. Następnie został przerzucony na odcinek szubiński. Od 3.03.1919 do 15.03.1919 r. służył na froncie północnym Wielkopolski.

Po powstaniu przeniósł się do Człuchowa, gdzie brał udział w organizowaniu rzemiosła, uruchamianiu warsztatów usług rzemieślniczych na terenie całego powiatu.

Z zawodu był rymarzem.

Odznaczony:

  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.764 z dnia 22.12.1966 r.
  • Medalem Niepodległości

Zmarł 17.07.1984 roku.

Aleksander Jackowiak
Aleksander Jackowiak