Krzymiński Jan

Jan Krzymiński (1900 – 1961)

Jan Krzymiński urodził się 23.05.1900 w Osińcu jako syn Macieja i Anny  zd. Witkowskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim  z bronią w ręku od 28.12.1918 r. Walczył w 3. kompanii gnieźnieńskiej pod dowództwem por. Cymsa w oswobodzeniu Trzemeszna, Mogilna i Inowrocławia. Następnie przeszedł do 2. kompanii pod dowództwo por. Michała  Cieślewicza. Brał udział w walkach pod Nakłem, Paterkiem i na całym froncie nadnoteckim. Po zakończeniu powstania pozostał w czynnej służbie WP do 22.05.1922 r.

Został zweryfikowany jako powstaniec 10.12.1936 r. (nr 20486), będąc członkiem Koła Gniezno.

W 1938 r. otrzymał Medal Niepodległości. Mieszkał wtedy w Powidzu. Był dróżnikiem.

Zmarł 10.05.1961 roku, pochowany na cmentarzu parafialnym w Marzeninie.

Jan Krzymiński z żoną Janiną z domu Rostkowska, synem Leonem i córką Heleną (zdjęcie udostępnił Marian Grabowski)
Jan Krzymiński z żoną Janiną z domu Rostkowska, synem Leonem i córką Heleną (zdjęcie udostępnił Marian Grabowski)
Jan Krzymiński - cmentarz parafialny w Marzeninie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Krzymiński – cmentarz parafialny w Marzeninie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Krzymiński - cmentarz parafialny w Marzeninie
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Krzymiński – cmentarz parafialny w Marzeninie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Krzymiński - cmentarz parafialny w Marzeninie (nowy nagrobek)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Krzymiński – cmentarz parafialny w Marzeninie (nowy nagrobek) (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)