Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965)

Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak.

W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech.

W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r.

Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni batalionu pod dowództwem Wiewiórowskiego. Brał udział z bronią w ręku w potyczce pod Zdziechową oraz w służbie garnizonowej do 31.01.1919 r.

Ożenił się 14.05.1919 r. z Władysławą Orsztynowicz. Mieli trójkę dzieci: Janinę (1919), Helenę (1921) i Edmunda (1923).

Od 1921r. był pracownikiem PKP. W 1923 wstąpił do Związku Zawodowego Kolejarzy, a w 1938 do Związku Zawodowego Zwrotniczych Kolejowych.

Został zweryfikowany jako powstaniec przez ZG Związku Powstańców Wielkopolskich w dniu 28.08.1947 r. Był członkiem  Związku Powstańców Wielkopolskich  – Koło Września. Od 1957 należał do ZBoWiD.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.25 z dnia 1958-01-24.

Zmarł 29.03.1965 i pochowany jest na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak z żoną i dziećmi (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak z żoną i dziećmi (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – książeczka wojskowa (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak (dokument udostępnił ks. Robert Kulczyński)
Stanisław Błaszak - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Błaszak – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)