Tokłowicz Florian

Florian Tokłowicz (1897 – 1954)

Urodził się 24.03.1897 r. w Bardzie, w powiecie wrzesińskim, jako syn Antoniego i Marii z Lewandowskich.

Ojciec, Antoni Tokłowicz, przybysz z Barda, już w 1989 r. zamieszkiwał w Nekli, prowadząc hotel i restaurację. Florian miał liczne rodzeństwo (dziewięcioro rodzeństwa).

Po skończeniu szkoły powszechnej przyuczał się do zawodu rzeźnickiego.

W 1915 r. został wcielony do służby wojskowej w 9 Kompanii Füsilier Regiment nr 80 im. von Gerdsdorffa ( 1 Heski z Wiesbaden). Brał udział w walkach na frontach w Rumuni, (1917 r.) i Francji (Verdun, Somma, Yser -Lys). Został dwukrotnie ranny: we wrześniu 1917 r. i w listopadzie 1918 r.

Florian Tokłowicz
Florian Tokłowicz

Po powrocie z wojska wstąpił jako ochotnik, w dniu 1.01.1919 r., do oddziału powstańczego w Nekli. Z utworzoną Kompanią Nekielską wyruszył 9.01.1919 r. na szlak bojowy, na front północny (nadnotecki).

W maju tego roku został wcielony do wojska regularnego 58 pp. Z pułkiem tym odbył kampanię antybolszewicką pod Mińskiem, Bobrujskiem, nad Berezyną, brał udział w bitwie warszawskiej pod Radzyminem.

W lipcu 1921 r. został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala. Brał czynny udział w organizacjach powstańców, został wytypowany jako członek pocztu sztandarowego w czasie przekazania sztandaru Kompanii Nekielskiej do Muzeum Wojska w Poznaniu w 1938 r. 9 lutego 1925 r. poślubił Leokadię Frankiewicz (28.11.1902-16.02.1965) z Nekli, działaczkę społeczną, członkinię „Sokoła”, prezeskę Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej.

Był ojcem pięciorga dzieci: Marii (ur. 10.06.1927) zamężnej Chromińskiej; Antoniego (ur. 28.11.1928 zm. 28.11.1974); Tadeusza (ur. 18.08.1930 zm. 8.04.1995); Blandyny (22.01.1933) zamężnej Szajek, Andrzeja (ur. 27.11.1938 zm. 12.11.1991).

Po powrocie z wojny pracował w wyuczonym zawodzie jako rzeźnik, a po II wojnie imał się różnych prac.

Zmarł na raka płuc 1.03.1954 r. w Nekli i tu został pochowany.

W uroczystości pogrzebowej licznie uczestniczyli towarzysze broni z wojska pruskiego, Powstania Wlkp. i wojny bolszewickiej.

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 9.07.1935 r. pod numerem 16316. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Odznaczony został Medalem Pamiątkowym „Za Wojnę 1918-1921” (rozkaz nr DOK VII 2/38).

Florian Tokłowicz
Florian Tokłowicz
Florian Tokłowicz - cmentarz parafialny w Nekli
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Florian Tokłowicz – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)