Nowakowski Antoni

Antoni Nowakowski (1884 – ?)

Urodził się w dniu 7.06.1884 r. w Starczanowie jako syn Wojciecha i Franciszki z d. Marchewka.

W dniu 11.11.1918 r., jako członek Rady Robotniczej brał udział w przygotowaniach do powstania, a w dniu 28.12.1918 r. z bronią w ręku brał udział w walkach o oswobodzenie Granówca, Zdun pod dowództwem porucznika Dybały.

Po okresie powstania pełnił obowiązki sekretarza w Komendaturze Odolanów. Jako urzędnik Izby Skarbowej w Poznaniu, w 1953 r. został przeniesiony na emeryturę. Z wojska zwolniony w stopniu kaprala.

Zweryfikowany w dniu 19.09.1934 r. przez ZPW pod nr 11840 w kole Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/19 z dnia 17.01.1958 r.