Najtkowski Michał

Michał Najtkowski (1902 – 1965)

Urodził się w dniu 18.09.1902 r. w Starczanowie jako syn Jana i Katarzyny z d. Nowak.

Od 27.12.1918 należał jako ochotnik do formującej się w Środzie kompanii powstańczej, pełniąc w niej służbę do 18.02.1919, a następnie wstąpił do tworzących się regularnych Oddziałów Wielkopolskich, w których służył do 1921 r. Jako jeden z najmłodszych ochotników kompanii pełnił służbę w oddziale garnizonowym oraz funkcje kurierskie pomiędzy garnizonem a Kompanią Średzką, znajdująca się w okresie powstania na odcinkach frontu, wywiązując się ze swych zadań należycie.

Udział w powstaniu w tym okresie udokumentował przy weryfikacji w byłym Związku Powstańców Wielkopolskich, którego był członkiem pod nr ewid. 9568.

Ożeniony z Pelagią Jóźwiak (1906 – 1959).

Zmarł w dniu 18.09.1965 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/716 z dnia 1.08.1958 r.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)