Kowalski Jan

Jan Kowalski (1890-1967)

Urodził się w dniu 24.12.1890 r. w Białym Piątkowie jako syn Marcina i Barbary z domu Szafarskiej.

Wstąpił do 1. Kompanii Średzkiej w dniu 28.12.1918 r. i brał udział we wszystkich działaniach tej kompanii w Poznaniu, Biedrusku oraz na froncie pod Zbąszyniem pod dowództwem Alfreda Milewskiego, a później Jana Milewskiego.

Był pracownikiem w firmie H. Cegielski w Poznaniu.

Ożenił się w dniu 17.04.1953 r. w Środzie.

Zmarł w dniu 9.01.1967 r.i został pochowany na cmentarzu w Środzie Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.

Jan Kowalski - cmentarz parafialny w Środzie Wielkopolskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Kowalski – cmentarz parafialny w Środzie Wielkopolskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)