Nawrocki Józef

Józef Nawrocki (1890 – 1953)

Urodził się w dniu 20.02.1890 r. w Zasutowie jako syn Jana i Julianny z d. Haremza

Powstaniec Kompanii Nekielskiej. Mieszkał w Środzie Wlkp.

Zmarł w dniu 23.01.1953 r. i został pochowany na średzkim cmentarzu.

Zweryfikowany 14.10.1937 przez ZG ZWPN.

Józef Nawrocki
Józef Nawrocki
Józef Nawrocki - cmentarz parafialny w Środzie Wielkopolskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Nawrocki – cmentarz parafialny w Środzie Wielkopolskiej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)