Filipiak Józef

Józef Filipiak (1898 – 1987)

Józef Filipiak urodził się 03.03.1898 w Bierzglinku jako syn Jakuba i Wiktorii z d. Graczyk.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim przy zdobywaniu lotniska w Ławicy, a następnie w walkach pod Kcynią, Szubinem i Rynarzewem, gdzie został ranny w nogę. Po zakończeniu walk powstańczych pozostał dalej w WP. Służył w 15. pułku ułanów wielkopolskich do wojny w 1939 r. w stopniu starszego sierżanta.

W 1935 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.2 z dnia 1960-01-09.

Uchwałą RP W 2/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 01.05.1987 r. i spoczywa w Poznaniu na Miłostowie.

Józef Filipiak - cmentarz na Miłostowie w Poznaniu
Józef Filipiak – cmentarz na Miłostowie w Poznaniu