Fiszer Walerian

Walerian Fiszer (1899 – ?)

Urodził się w Strzałkowie w dniu 9.12.1899 r. jako syn Bolesława i Pelagii z domu Lange.

Wstąpił jako ochotnik w dniu 29.12.1918r. do Kompanii Wrzesińsko – Szubińskiej (4 Kompania Poznańska) podczas Powstania Wlkp. Walczył z bronią w ręku pod Zdziechową, następnie na kierunku Szubina, Tura, Władysławowa i na froncie nadnoteckim. Ostatnio pod dowództwem Pawła Kolańczyka.

Po powstaniu został wcielony do 6 kompanii 9 Pułku Strzelców Wlkp. (67 pp). w 1921 r. przeszedł do rezerwy.

Zweryfikowany na podstawie książeczki wojskowej wydanej przez R.K.U. Bydgoszcz Ks. ewid. 662/705,

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/112 z dnia 6.02.1974 r.