Krüger Sylwester

Sylwester Krüger (1900 – 1975)

Urodził się 21.11.1900 w Nowym Mieście nad Wartą (pow. Jarocin) jako syn Andrzeja i Heleny z d. Zdrojewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i jako ochotnik walczył w składzie 1. Kompanii Jarocińskiej pod dowództwem ppor. Kirchnera na froncie nadnoteckim pod Nakłem i Szubinem oraz na odcinku Zduny, Miejska Górka i Rawicz do dnia 20.2.1919r. Po walkach powstańczych został wcielony do 11. Pułku Strzelców Wlkp. (69p.p.) gdzie służył do 1922r. Od września 1939r do sierpnia 1944r. był więźniem we Wronkach.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.06.-0.196 z dnia 1974-03-06.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

W 1949 jako wdowiec zawarł związek małżeński w Orzechowie z wdową Anną Kajdan. Po raz trzeci ożenił się w 1954 r. Mieszkał w Orzechowie.

Zmarł 14.05.1975 r.