Myszkowski Franciszek

Franciszek Myszkowski (1898 – 1973)

Urodził się w dniu 26.03.1898 w Młodziejewicach jako syn Franciszka i Zofii z domu Frąckowiak.

Powołany do Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej został ranny w 1918 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 27.12.1918 r. do 20.02.1919 r. Walczył w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka pod Zdziechową, Żninem, Szubinem i Rynarzewem.

Po zakończeniu Powstania pozostawał w czynnej służbie w Wojsku Polskim do 17.09.1939 r.

Zmarł w Gnieźnie w dniu 5.10.1973 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.13-0.922 z dnia 13.11.1958 r.