Balcerek Józef

Józef Balcerek (1899 – 1978)

Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Czerniejewie jako syn Andrzeja i Stanisławy.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). W jej składzie brał udział w działaniach bojowych prowadzących do oswobodzenia Żnina i Szubina oraz w walkach toczonych w rejonie Rynarzewa i Szubina (pod miejscowością Słonawy). W działaniach frontowych uczestniczył jako dowódca patroli zwiadowczych. Z dniem 11.02. 1919 został przeniesiony do formowanego wówczas 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Od 06.09.1957 r. należał do ZBoWiD Koło Września. Mieszkał w Psarach Polskich.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04 oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (07.12.1972 r.).

Zmarł 19.05.1978 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Biogram: Waldemar Kiełbowski

Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)