Balcerek Józef

Józef Balcerek (1899 – 1978)

Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)

Józef Balcerek urodził się 12.03.1899 w Gorańcu pow. Gniezno jako syn Andrzeja i Stanisławy zd. Pieczyńskiej.

W 1917 został powołany do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu został skierowany na front zachodni, gdzie przebywał do zakończenia działań wojennych.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do powstańczej Kompanii Gnieźnieńskiej (dca Mariusz Wachtel). Uczestniczył w zdobywaniu  koszar w Gnieźnie. Brał udział w działaniach bojowych pod Zdziechową i Szubinem, gdzie został ranny. Po wyleczeniu zgłosił się ochotniczo do formowanego wówczas w Gnieźnie 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego (późniejszy 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich).

Zdemobilizowany został w 1921 r.

Po zwolnieniu z wojska rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych.

W czasie okupacji wraz z synem Stanisławem został wywieziony do Niemiec do prac przymusowych.

Po wojnie pracował jako nastawniczy w PKP. Działał w OSP, był współorganizatorem ogródków działkowych na terenie Wrześni.

Od 1947 r. należał do ZBoWiD Koło Września. Mieszkał w Psarach Polskich.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.897 z dnia 1958-11-04.

Uchwałą RP z dnia 07.12.1972 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 19.05.1978 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Józef Balcerek (zdjęcie udostępnił Jarosław Dominik Górski)
Józef Balcerek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Balcerek – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)