Grodziński Ignacy

Ignacy Grodziński (1900-1970)

Urodził się w dniu 29.07.1900 r. w Dzielicach powiat Krotoszyn jako syn Józefa i Marii z domu Ostój.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 1.01.1919 do 15.04.1919 r. walcząc przy wyzwoleniu miasta Krotoszyna, następnie pod Zdunami, Ostrzeszowem i Kępnem pod dowództwem por. Jernajczyka, służąc w 4. Kompanii I.Batalionu.

Po zakończeniu powstania odbył dalszą służbę wojskową w 3. Pułku Saperów Kolejowych w Legionowie. Zdemobilizowany w stopniu kaprala.

Mieszkałw Koźminie.

Ożeniony z Anną (1905-1995).

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 9.03.1934 pod numerem 9493. Należał do Koła Koźmin ZPW.

Zmarł w dniu 23.11.1970 r. w Miłosławiu i ekshumowany na cmentarz komunalny we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353 z dnia 29.08.1968 r.

Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński siedzi czwarty od prawej.
O.K.S.P - Ochotnicza Kolejowa Straż Pożarna w Koźminie Wlkp.
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński siedzi czwarty od prawej. O.K.S.P – Ochotnicza Kolejowa Straż Pożarna w Koźminie Wlkp. (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński kuca w pierwszym rzędzie, czwarty od prawej, nad leżącymi, oznaczony kropką (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński kuca w pierwszym rzędzie, czwarty od prawej, nad leżącymi, oznaczony kropką (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Grodziński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)