Chyży Józef

Józef Chyży (1899 – 1985)

Józef Chyży 27.08.1946 Anglia

Urodził się 9.02.1899 r. w Unii jako syn Walentego i Franciszki z domu Pawlak.

W dniu 19.01.1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Gnieźnie pod dowództwem ppor. Szalińskiego i brał udział w walkach pod Zdziechową i dalej o Kcynię, Szubin i Rynarzewo.

Przydzielony do 4. Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszy 58. Pułk Piechoty) służył w wojsku do lipca 1922 r.

Po zwolnieniu z Wojska Polskiego wyjechał w 1922 r. do Belgii.

Zmarł w Poznaniu i został w dniu 30.01.1985 r. pochowany na cmentarzu miłostowskim.

Przebieg służby wojskowej:

 • 19.01 1919 r. 4 pułk strzelców wielkopolskich późniejszy 58 p.p.,
 • 07.1920 r. awans na st. strzelca,
 • 09.1921 r. awans na kaprala,
 • 07.1922 r. zwolniony do rezerwy,
 • 1927 r. 6 tygodniowe ćwiczenia 69 p.p. awans na plutonowego,
 • 1930 r. 4 tygodniowe ćwiczenia 35.p.p.,
 • 25.08.1939 r. zmobilizowany do 4. p. Leg.,
 • 17.09.1939 r. dostaje się do niewoli rosyjskiej (Włodzimierz Wołyński, Szepetówka, Tockoje do 02.09.1941 r.)
 • 19.09.1941 r. wcielony do Polskich Sił Zbrojnych na terenie Z.S.R.R.
 • 12.1941 awans na sierżanta,
 • 28.03.1942 r. przeniesiony do Persji,
 • 1943 r. przeniesiony do Egiptu,
 • 01.1944 r. przeniesiony do Włoch,
 • 04.07.1944 r. ranny w klatkę piersiowa,
 • 07.1946 r. przeniesiony do Polskich Sił Zbrojnych w Anglii,
 • 02.06.1947 r. zdemobilizowany na podstawie rozkazu Nr 0181 z dnia 18.08.45 r. Rejonowej Komendy Uzupełnień Poznań
 • 13.12.1971 r. awans na podporucznika.

(dane spisane z książeczki wojskowej Józefa Chyżego)

Odznaczony:

 • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.16-0.229 z dnia 16.03.1973 r.,
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945r,
 • Gwiazda za wojnę 1939-45 (odznaczenie brytyjskie)
 • Gwiazda Italii
Józef Chyży – Jerozolima rok 1942 (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży – Tel Aviv rok 1942 (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (czwarty od prawej) – Włochy (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (z prawej) (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (drugi od lewej) – przed patrolem rok 1944 Włochy (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży – Włochy (zdjęcie udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży – niesmiertelniki (zdjęcia udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży – odznaczenia (zdjęcia udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)
Józef Chyży (dokument udostępnił Waldemar Chyży)